well-booked


well-booked[WYMOWA: From the Merriam-Webster Online Dictionary at www.Merriam-Webster.com]

possessing or capable of accessing a wide range of books; zaopatrzony w książki, posiadający dużo książek, posiadający dostęp do wielu książek
Teachers shouldn't be surprised that children from well-booked families tend to be much more interested in literature than others.
Nauczycieli nie powinno dziwić, że dzieci z rodzin posiadających duże księgozbiory są na ogół bardziej zainteresowane literaturą niż inne.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Klasyka literatury z ćwiczeniami i słowniczkiem

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Nauka - treści losowe

Loading ...